80s 官网网址 www.y80s.com 留言求片 点击进入手机版
当前位置 首页 > 电视剧 > 欧美剧 > 初代吸血鬼 第五季
初代吸血鬼 第五季

初代吸血鬼 第五季 (2018)


13集全
又名: 始祖家族 , 吸血鬼家族
演员: 约瑟夫·摩根  菲比·托金  丹尼尔·吉里斯  查尔斯·迈克尔·戴维斯 
类型: 地区: 美国 片长: 42
豆瓣评分: 9.4
豆瓣评论豆瓣评论
系列标签: 初代吸血鬼
剧情介绍:CW已续订《初代吸血鬼》第五季。...      详细剧情▶
  •  平板MP4下载
  •  在线播放
    • 西瓜影音
    • 云播
 说明:分辨率1024x576,高画质,适合平板电脑、高档智能手机、电视等

你的浏览器不支持FLASH,请手动复制下载链接


×

相关影片                                             换一批